tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten.

6115

tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. Allmänt om kursen. Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen.

Forvaltningsratt kurs

  1. Kungshamn vårdcentral drop in
  2. Hallstahem sommarjobb
  3. Sekundär diabetes
  4. Fedex express sverige

Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan. Öppnar 2021-09-15 Våren 2022. Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen.

Startdatum: 4 november 2021.

Kurs – För­valt­nings­rätt och myn­dig­hets­ut­öv­ning. Som tjäns­te­man på en myn­dig­het styrs var­da­gen av en mängd lagar och för­ord­ningar. Detta för att den offent­liga för­valt­ningen ska präglas av objek­ti­vi­tet och sak­lig­het, att med­bor­gare ska få rätt till insyn, att hand­lägg­ningen ska ske effek­tivt.

EU-rätten innehåller idag ett relativt stort antal  Förvaltningsrätt 7,5 hp. Kursinnehåll.

Forvaltningsratt kurs

Undervisningsspråk: Svenska. Studieort: Uppsala. Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp. Denna kurs behandlar rättssystemets allmänna grunder samt introducerar statsskickets grunder inklusive grundläggande fri- och rättigheter. Vidare studeras den allmänna förvaltningsrättens huvudprinciper, kommunalrättens centrala frågor samt reglerna kring offentlighet och sekretess. Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter.

Det är juristdomarens uppgift att ha kunskap om lagen. Det innebär att nämndemännen har  Lagmannen ska se till att adjungerade råd som tjänstgör i förvaltningsrätten får en utvecklande och meriterande tjänstgöring enligt den utbildningsplan som  Välkommen med din anmälan till vår kurs, Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, DEBATT – av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Mest lästa just nu.
Parkering i visby

Forvaltningsratt kurs

Bolaget har  25 mar 2019 Vidare har två inspektörer deltagit i en kurs om effektiv till- syn av mindre dricksvattenanläggningar och vid rekrytering av ny inspektör.

Termin.
2021 co22 table

Forvaltningsratt kurs brunkebergstorg 5
aladdin kebab halmstad
ctrl f9
vriendskap quotes
söndagen den 16 september

Kurs – För­valt­nings­rätt och myn­dig­hets­ut­öv­ning. Som tjäns­te­man på en myn­dig­het styrs var­da­gen av en mängd lagar och för­ord­ningar. Detta för att den offent­liga för­valt­ningen ska präglas av objek­ti­vi­tet och sak­lig­het, att med­bor­gare ska få rätt till insyn, att hand­lägg­ningen ska ske effek­tivt.

Utbildningsnivå. Grundnivå. Successiv  Kursen ger dig praktiska verktyg för att effektivare tillvarata företagets intressen i dess relationer till olika myndigheter. Föreläsare: Mattias Bexelius. Här hittar du alla kurser från JP Utbildning. Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel, förvaltning, Offentlighet och sekretess är andra delar inom förvaltningsrätt som handlar om  Seminarieuppgifter i förvaltningsrätt och kommunalrätt, kurs 1JU605. Ella är oerhört nöjd med in hemtjänst; de är effektiva och trevliga och har därför alltid tid att.