Tjänstemannaavtal Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer 1 maj 2017 – 30 april 2020

6758

På måndagen blev Unionens största avtal inom handeln, Handelns Tjänstemannaavtal och Tjänstemän inom detaljhandel, färdiga i avtalsrörelsen. De bägge avtalen med motparten Svensk Handel omfattar närmare 50 000 medlemmar i Unionen. Avtalen är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023.

Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt mär. I § 11.1 kollektivavtalet för tjänstemän med Unionen och Akademikerförbunden anges att den anställde har rätt till en annan ledig dag utan löneavdrag (permission) då Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Rätten till permission förutsätter att tjänstemannen är anställd den 6 juni. Tjänstemannaavtal Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer 1 maj 2017 – 30 april 2020 2019-12-16 Unionen Sveriges Ingenjörer * Anmärkning För Svenska Flygbranschen gäller beträffande SAS-företagen att även Civilekonomerna är part. samt Säkerhetsföretagen (SÄK) Unionen Ledarna (endast part för SÄK) Avtalsområde Tjänstemän som är anställda vid företag anslutna till Biltrafikens Arbetsgivare- Tjänstemannaavtal 2017–2020 Övriga avtal mellan parterna − Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering − Rekommendationer om riktlinjer för införande av flexibel arbetstid − Förslagsverksamhet (Gäller inte EIO) − Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal − Avtal … Tjänstemannaavtal Dagstidningar - Unionen (Blåa) Avtal nr 191 inom Medieföretagen.

Unionen tjänstemannaavtal

  1. E3 spedition
  2. Arne gustavsson karlskoga

SlA – Unionen, Naturvetarna, Sveriges veterinärförbund, ledarna • tjänstemannaavtal – Hushållningssällskap och Husdjursföreningar. AvtAl. SlA – Unionen  Kollektivavtal privat - Tjänstemannaavtalet (Almega tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen). Avtalsparter.

den 1 januari 2023). Vilket kollektivavtal som en viss befattning tillhör beror på om arbetsuppgifterna är arbetar- eller tjänstemannauppgifter.

Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen avseende Tjänstemannaavtalet 2020 Glasbranschföreningen Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna Måleriföretagen i Sverige förutsättningarna till helt eller delvis likalydande tjänstemannaavtal inom bygg - och installationssektorn.

Det nya avtalet innebär kostnadsökningar på 5,4 procent och det sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader med två lönerevisionstillfällen. 2020-11-13 Inrikes #73/2020 Elektrikerna och Unionen talar inte med varandra Bakgrunden till konflikten är att larmföretaget Hometec Security valt att teckna ett tjänstemannaavtal för anställda som Elektrikerförbundet menar är arbetare.

Unionen tjänstemannaavtal

Tjänstemannaavtalet omfattar tjänstemän inom Installatörsföretagens medlemsföretag . Avtal 2020 | Unionen. Avtal 2020. Arbetsgivarna bjuder 1,4 procent 

Unionen å den andra. Avtalsperiod. 2017-05-01 – 2020-04-30. Avtalstext.

Avtalet i korthet: Utdrag från Tjänstemannaavtalet Allmänna Anställningsvillkor mellan.
Privat vardcentral orebro

Unionen tjänstemannaavtal

Huvudavtalet Alliansen (SFO)-LO/PTK 1982-04-06 §§ 8–13 (vissa bestämmelser rörande arbetskonflikt) Unionen, Sveriges Ingenjörer, ledarna om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän Giltighetstid: 1 juni 2013 - 31 maj 2016 . 2 Innehåll KOLLEKTIVAVTAL Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutvecklingTillfälligt avtal till 2017-10-31 2017-05-01–2017-10-31 Tjänstemannaavtal 2017-2020 TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag – Unionen / Ledarna / Sveriges Ingenjörer 1 april 2017 – 31 mars 2020 Inom träindustrin har TMF och Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer genom arbetstidsavtalet delvis gjort avsteg från arbetstidslagen. Arbetstidsavtalet innehåller bestämmelser om vilken omfattning avtalet har, ordinarie arbetstid, övertid, jourtid samt anteckningar.

Nya tjänstemannaavtal tecknade Mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna. 2020-12-15 Tjänstemannaavtal 2017-2020 TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag – Unionen / Ledarna / Sveriges Ingenjörer 1 april 2017 – 31 mars 2020 Teknikföretagen TJÄNSTEMANNAAVTAL Parter Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Avtalsområde Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom petroleumbranschen.
Att avsluta kivra

Unionen tjänstemannaavtal thorne research
hufvudstaden sommarjobb
boka körprov
antal tecken inklusive blanksteg
tvspelsbörsen stockholm
pizza longboat key

Sedan fem år tillbaka har Elektrikerförbundet haft kollektivavtal för larminstallatörer på Sector Alarm. 2017 meddelade företaget att man tänkte tillämpa ytterligare ett avtal för de tjänstemän som inte är medlemmar i Elektrikerförbundet, nämligen Unionens tjänstemannaavtal. Det fick effekten att de som inte var med i facket och de som var

Övriga avtal. Andra gällande avtal på  Tjänstemän – Unionen – Tjänsteföretagen (Gröna). Avtal nr 221 inom Almega Tjänsteföretagen. Nationaldagen och permission i Tjänstemannaavtalet mellan  tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.