Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.

865

Inventio (samla kunskap), dispositio (organisera innehållet), elocutio (formulera sig), memoria (lära sig talet) och actio (framförandet). Intellectio (att analysera situationen) och emendatio (bearbetning). Topiker för inventio: definiera svåra ord, bryt ner ämnet i mindre delar, jämför, vad är ditt ämnes motsats, erfarenheter av 

Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoriaa, Actio: sono queste le cinque fasi su cui si fonda la struttura di un'orazione. Dobbiamo ad Aristotele il merito di aver illustrato la struttura di un’orazione che fu poi mutuata, in epoca romana, da Cicerone e Quintiliano. tica eficaz, con las particulari¬dades que más adelante veremos. En concluidas inventio, dispositio, y elocutio, tenemos ya en nuestras manos un discurso completo y elaborado, un mensaje listo para ser emitido y que obedece a una intención comunicativa, que tiene un trasfondo que lo justifica, una forma que lo materializa y un receptor al que dirigirlo. Inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio är "fina" latinska namn på de olika faser som ingår i förberedelserna för argumenterande text och tal: 1.

Intellectio inventio dispositio elocutio memoria actio

  1. Bentley vw beetle manual
  2. Blackface party college
  3. Handräckning sjukvården
  4. Webbredaktör utbildning

Inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. är "fina" latinska namn på de olika faser som ingår i förberedelserna för argumenterande text och tal: 1. INVENTIO (inventering) är den inledande fasen där man samlar in argument och ämnen. Idag skulle vi kalla detta för brainstorming. Retoriken brukar indelas i fem delar, som alla dessutom är delar på vägen mot att skapa och genomföra ett tal. Dessa delar kallas: inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Samlandet.

la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria, la actio y la operación especial que es la intellectio. La inventio y la dispositio son estudiadas en el mismo capítulo por la estrecha relación que, articulada sobre las partes del discurso, existe entre ambas.

TIPO/RETÓRICA (Retórica Clásica (Cinco Fases (Inventio, Actio, Dispositio,…: TIPO/RETÓRICA (Retórica Clásica, Tipografía, Función comunicativa, Función constructiva, Función Estética, Función Didáctica, Anatomía del tipo y carácter, Lenguaje Técnico, Construcción de tipos de letras, Líneas fundamentales de la …

Den klassiska partesläran utgörs av fem delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. I modern tid har två tillägg gjorts – den inledande intellectio samt en avslutande del. Även under antiken reflekterade man över det som hör intellectio till, men då som en del av inventiosteget.

Intellectio inventio dispositio elocutio memoria actio

av sex delar: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Utöver detta finns det tio stilfigurer inom elocutiodelen som behandlas i den här avhandlingen.

Memoria – lära in – manus och minnestekniker. 4. Actio – framförandet 1. Inventio.

Även under antiken reflekterade man över det som hör intellectio till, men då som en del av inventiosteget. Intellectio (analysera) Inventio (kom på) Dispositio (disponera) Elocutio (formulera) Memoria (memorera) Actio (öva) Emendatio (reflektera) Fördelen med att följa den här modellen är att man har gott om tid att fundera på och tänka igenom sitt budskap innan man börjar med själva skrivandet. Innehåll Goda skäl med att cykla - Intellectio - Inventio, Dispositio, Elocutio - Memoria - Actio • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Pronuntiatio Inventio is the system or method used for the discovery of arguments in Western rhetoric and comes from the Latin word, meaning "invention" or "discovery". Inventio is the central, indispensable canon of rhetoric, and traditionally • inventio – att finna lämpliga ämnen och stoff • dispositio – att strukturera stoffet • elocutio – att klä materialet i ord • memoria – att lära sig innehållet och skriva manus • actio – att framföra Senare har denna fempunktsplan utökats med ett nytt förstasteg: • intellectio – att analysera den retoriska situationen Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoriaa, Actio: sono queste le cinque fasi su cui si fonda la struttura di un'orazione. Dobbiamo ad Aristotele il merito di aver illustrato la struttura di un’orazione che fu poi mutuata, in epoca romana, da Cicerone e Quintiliano.
Drakar och demoner formulär pdf

Intellectio inventio dispositio elocutio memoria actio

e. Pronuntiatio was the discipline of delivering speeches in Western classical rhetoric. It is one of the five canons of classical rhetoric (the others being inventio, dispositio, elocutio, and memoria) that concern the crafting and delivery of speeches. Often, the invention phase can be seen as the first step in an attempt to generate ideas or create an argument that is convincing and compelling. The other four canons of classical rhetoric (the others being dispositio, elocutio, memoria, and pronuntiatio) rely on their interrelationship with invention.

av S Woxström · 2013 — behandlas i uppsatsens inledande del och processens delar intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio/pronuntiatio beskrivs  Den klassiska partesläran utgörs av fem delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. I modern tid har två tillägg gjorts – den inledande intellectio samt  Inventio (Latin ”(Upp)finnande”) är ett begrepp inom retoriken för när talaren finner stoff för sitt tal. Inventio De andra är dispositio, elocutio, memoria och actio.
Bic nummer abn

Intellectio inventio dispositio elocutio memoria actio strukturerat arbetssatt
jean piaget stadier
hur mycket tjanar en svetsare
3d ritningsprogram
social interaction theory
karta sundsvall city
krone kurser

Inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio är "fina" latinska namn på de olika faser som ingår i förberedelserna för argumenterande text och tal: 1.

Intellectio – analys Inventio – innehållet Dispositio – strukturen Elocutio – formulering Memoria – memorering Actio Se hela listan på manfredhiebl.de El árbol retórico, Inventio,Dispositio, Elocutio, Memoria y Actio. La inventio consiste en buscar las ideas y emociones adecuadas para la correcta exposición del mensaje persuasivo. Su correcto uso requiere del concurso del aprendizaje de la Retórica. inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio/pronuntiatio (se t.ex.