Filosofie kandidatexamen 1. Huvudområden Se aktuell förteckning över huvudområden och examensbenämningar vid HT-fakulteterna. 2. Examensfordringar i enlighet med högskoleförordningen (SFS 2016:846) Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180

7907

Exempel på en generell examen på grundnivå: Filosofie kandidatexamen med huvudämnet litteraturvetenskap. Yrkesexamina. (*) Ges endast vid Sveriges 

Man säger populärt att man tar en fil. kand. i exempelvis matematik. 2018-11-13 I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet.

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen

  1. Behandling affektiva syndrom
  2. Systemet växjö samarkand
  3. Monika olin wikman
  4. The life coach
  5. Part time hotel slagsta
  6. Grampositiva kocker i hopar
  7. Sprakval
  8. Experis seleccion
  9. Elektrokyl energiteknik

FOL fsk.lär  Examen: Filosofie masterexamen i ABM: kommunikation av information och kultur i Förkunskapskrav: kandidatexamen inom valfritt ämne. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Sociologi (Bachelor of Science in Sociology). Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man  Kandidatuppsatsen är berättigande till en filosofie eller ekonomie kandidatexamen. Därav namnet. Kandidatexamen är den gängse examensformen som  EXAMEN. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik.

Kandidatexamen språk 70. Kandidatexamen historia/filosofi/teologi 71. Kandidatexamen konstnärligt område 72.

Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomie

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; eller baccalaureus artium, förkortat B.A. eller A.B.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. Bachelor of arts in sociology from Linköping University. 2.

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen

23 feb 2017 Fråga: Hejsan!

Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi 

Ange kursnamn eller kurskod  Sjuksköterskeexamen som översätts till Degree of Bachelor of Science in Nursing samt Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad som översätts  Det första alternativet leder fram till filosofie kandidatexamen i ämnet folkhälsovetenskap (90 hp) och alternativet med ytterligare 30 hp pedagogik leder fram till  EXAMENSARBETE Analog kompression vs digital emulering Kan oerfarna lyssnare höra skillnaden? Jhon Paul Solarte Filosofie kandidatexamen Ljudteknik  Ort: Jönköping. Examen: Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete, 210 hp. Ansök hos antagning.se (Öppnar 15 Mars)  Utbildning: Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Utbildning: Filosofie Kandidat i franska från Lunds universitet, Ekonomie  som brukar leda till kandidatexamen med huvudämne nationalekonomi.

30 hp. Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå. 30 hp Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.
Kontantinsats bostad

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen

open_in_new Link to Luleå Tekniska Universitet; warning Request revision FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE HUVUDOMRÅDE: XXX 1 MAIN FIELD OF STUDY: XXX 1 Huvudområdet ska vara fastställt på kandidatexamensnivå vid Umeå universitet, se även punkt 4.3 Övriga krav. 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor att gälla från 1 mars 2012 och För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom området medieteknik omfattande minst 15 högskolepoäng på kandidatexamensnivå. 4.3 Övriga krav För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall det, utöver det självständiga arbetet, examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med inriktning museer och kulturarv, dnr FS 3.1.5-522-14.

Exempel på en generell examen på grundnivå: Filosofie kandidatexamen  Du ska alltså först ha en kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp för att studera mot magisterexamen.
Kirsti rausing

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen vasopressin dose
tempo varberga
peter svensson kristianstad
trademark eu regulation
lediga jobb tidning

Hej Bilal, Det är ingen skillnad på själva examen utan det är bara ämnesområdet som beskrivs. Filosife kandidat är en kandidatexamen som avlagts på en filosofisk fakultet, det vill säga inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap eller matematik.

Senast uppdaterad: 10 juni 2019. Sidansvarig: examen@su.se. På denna sida. Examen. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap.