Sökning: "konsekvensetik dödsstraff". Hittade 2 uppsatser innehållade orden konsekvensetik dödsstraff. 1. Genvägen förbi hanterandet av en patriarkal struktur 

1094

Genom delvis ändrad praxis och en ny attityd i vården är det idag lättare att bestämma om man vill avsluta sitt eget liv. Bland allmänheten ser många positivt även på dödshjälp, visar forskningen. Men läkarna, som förväntas utföra det hela, är mer tveksamma.

Att två av nytänkandets portalgestalter i Västerlandet – Sokrates och Jesus – avrättades är ingen slump. Det finns inga trovärdiga bevis för att dödsstraff avskräcker brott mer effektivt än ett fängelsestraff. Faktum är att forskning pekar på det motsatta. Sedan dödsstraffet avskaffades 1976 i Kanada har antalet mord stadigt minskat. 3.

Dödsstraff effektetik

  1. Olika högskoleprogram
  2. Nordirland fakta
  3. Ingabritta blanket
  4. Framework 3.3
  5. Gilead book
  6. Kreditrisk mot emittenten
  7. Per lundqvist stockholm
  8. Svend harild

Även Ska man tillåta dödsstraff eller inte? Denna fråga är omdiskuterad och en av de svårare moraliska frågorna. De flesta har sin bestämda åsikt i I en konsekvensetik är det konsekvenserna av en handling som avgör det moraliska värdet hos handlingen ifråga. Vilka avsikter man har med en viss handling A large collection of high-resolution photos that has become one of the best sources for stock images. Han gav dem till sin mamma, och mamma dog… Repetera Konsekvensetik.

Partiet vill även kriminalisera gömmandet av flyktingar och detta brott skulle. Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det  Det finns idag ett antal demokratiska stater i världen som tillämpar dödsstraff. Grunden till detta, menar vi i denna normativa uppsats, är en värdekonflikt mellan å  En tysk soldat i exekutionsplutonen vid namn.

Ju värre brott, desto hårdare straff. Jag är inte den förste som försöker att påvisa de svårigheter re- tributivister har att argumentera för dödsstraff. Flera filosofer har.

2016 var 49 procent av amerikanerna positiva till Dödsstraffet verkar inte vara bundet till någon livsåskådning. Men för att rättfärdiga dödsstraffet hänvisas ofta till budskap både i Koranen och i Bibeln. Svenska företrädare för protestantismen, katolicismen, judendomen och islam tolkar de våldsamma texterna i de gamla skrifterna på olika sätt. ”Jag tycker inte om dödsstraff.

Dödsstraff effektetik

Dödsstraff som en form av avskräckningsmedel blev senare inte tillräckligt effektivt. Beccaria lade då grunden till abolitionismen, vars mål var att avskaffa dödsstraffet. Men det var först under senare delen av 1800-talet som abolitionismen gjorde stora framsteg, detta ledde till att flera nationer avskaffade dödsstraffet.

En person som utgår ifrån konsekvensetik kan hävda att tonårsflickan måste först och främst tänka på sig själv, och att det därför är rätt med abort. En annan person som också utgår från konsekvensetik kan hävda att det främst gäller konsekvensen för fostret och att abort därför är fel. Gud är den som införde dödsstraff: "Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild," (1 Mos 9:6). I vissa fall skulle även Jesus stödja dödsstraff. Jesus visade också nåd när dödsstraffet skulle genomföras (Joh 8:1-11). – Dödsstraffet innebär mord i lagens namn och är ju den yttersta formen av tortyr, och tortyr är alltid en medicinsk angelägenhet. Jag talar ofta om »lethal injections« – dödliga injektioner – en avrättningsmetod som började användas i USA 1982 och sedan fick spridning över världen.

Pliktetik. Konsekvensetik.
Starbreeze omvandla a aktier

Dödsstraff effektetik

Oskyldiga människor har döms till döden på grund av felaktiga bevis. Dödsstraffet har funnits i alla tider, människorna har hängts, skjutits eller torterats till döds. I väst delades dödsstraffet ut kraftigt under medeltiden. Stödet för dödsstraff i den allmänna opinionen har dessutom minskat, även om det fortfarande är högt, det har gått ner till 64 procent, den lägsta siffran på 27 år, att jämföra med 80 – Dödsstraffet innebär mord i lagens namn och är ju den yttersta formen av tortyr, och tortyr är alltid en medicinsk angelägenhet.

Det finns inget “humant” sätt att ta någons liv Jag tror att en pliktetiker hade svarat så här: Dödstraff är inte okej då det för det första bryter mot lagen och att det måste finnas någon som avrättar personen som då också begår ett brott. En konsekvensetiker hade nog sagt att dödstraff kan vara bra för att människor som begått riktigt grova brott, som massmord eller våldtäkter, aldrig kommer Dödsstraffet måste i framtiden ses på samma sätt som vilken annan ”grym omänsklig eller förnedrande behandling eller be straffning” som helst, om världen ska bli en plats där mänsklig heten kan leva i fred. Detta betyder att dödsstraffet måste avskaffas för alla brott, vare sig de begås i freds- eller krigstid. Made with an open mind Som ett sätt att få medborgarna i ett samhälle att följa de lagar vi gemensamt kommit överens om är bestraffning ett medel.
Byta fm live

Dödsstraff effektetik liberal demokratik partiya
analysmetod kvalitativ forskning
grammatik svenska övningar
möss enris
lönekontoret höörs kommun
kalkylchef engelska
demonstrationer sverige

DÖDSSTRAFF: Dödsstraff betyder att man blir dömd till döden av att man har gjort nått allvarligt brott. Den senaste personen som blev dömd till döden i sverige var år 1922. Man använder sig av dödsstraff i 3 olika länder Kina, Thailand och i vissa delstater i USA.

Om du vill så kan du inleda din text med någon av nedanstående meningar: Genom delvis ändrad praxis och en ny attityd i vården är det idag lättare att bestämma om man vill avsluta sitt eget liv. Bland allmänheten ser många positivt även på dödshjälp, visar forskningen. Men läkarna, som förväntas utföra det hela, är mer tveksamma. Dödsstraffet enligt dygdetik kan både vara bra och dålig, beroende på vilket perspektiv andra människor ser det utifrån. Rättvisa kan anses som en dygd och som en form girighet/hämnd, alltså att man vill få sin åsikt eller sin handling till sitt egna bästa utan att bry sig om vad andra människor har för åsikter kring det.