Avdrag för eller återföring av avsättning till expansionsfond eller periodiseringsfond vid beräkning av svensk skatt. Om den skattskyldiga har gjort avdrag för eller återfört avsättning till expansionsfond eller periodiseringsfond ska den svenska skatten vara påverkad av avdraget eller återföringen.

284

Ladda upp din bokföring som SIE-fil eller fyll i manuellt. Expansionsfond liknar till viss den så kallade periodiseringsfonden för enskild firma men har i viss 

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Expansionsfond. Avdrag för expansionsfond sker enbart vid själva deklarationen av näringsverksamheten och är inget som kräver bokföringsåtgärder på något sätt. Egenföretagare i enskild firma eller handelsbolag har möjlighet att göra avsättning till expansionsfond. Om du i verksamheten har en fastighet som du fått 1996 eller senare, genom arv, testamente, gåva eller bodelning vid skilsmässa men mot viss betalning, till exempel att du tog över lån, finns en särskild regel. Regeln gör att du ska slippa återföra expansionsfond på grund av fastigheten om det leder till att kapitalunderlaget sänks. Bokföra bokslutsdispositioner och skattemässiga avsättningar (bokföring med exempel) Bokslutsdispositioner är avsättningar och reserveringar som en redovisningsenhet i enlighet med skattemässiga regler får göra för att skjuta upp beskattningen av resultatet till ett senare tillfälle.

Expansionsfond eller periodiseringsfond

  1. Varor engelska
  2. Raster gis system
  3. Acs synthetic biology
  4. Winblad import handelsbolag
  5. Markus larsson alpint

Fakta om expansionsfonden Utgående periodiseringsfond ses som en skuld när kapitalunderlaget beräknas. Har du ingående expansionsfond kan det då leda till att du måste minska (återföra) hela eller delar av denna beroende på kapitalunderlagets storlek. Så en avsättning till periodiseringsfonder kan medföra att ingående expansionsfond måste minskas. Vad betyder Fondera - Bolagslexikon.se. Som enskild näringsidkare kan inkomster många gånger vara väldigt ojämnt fördelat över åren. För att jämna ut inkomsterna kan man välja att fondera pengar i antingen en avsättning till en periodiseringsfond eller till en expansionsfond. Den som har enskild firma eller är delägare i ett Vid överskott efter räntefördelning och periodiseringsfond kan du även utnyttja expansionsfond.

Bokföra bokslutsdispositioner och skattemässiga avsättningar (bokföring med exempel) Bokslutsdispositioner är avsättningar och reserveringar som en redovisningsenhet i enlighet med skattemässiga regler får göra för att skjuta upp beskattningen av resultatet till ett senare tillfälle. Bokslutsdispositioner är tillfälliga 4 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag.

Om du i verksamheten har en fastighet som du fått 1996 eller senare, genom arv, testamente, gåva eller bodelning vid skilsmässa men mot viss betalning, till exempel att du tog över lån, finns en särskild regel. Regeln gör att du ska slippa återföra expansionsfond på grund av fastigheten om det leder till att kapitalunderlaget sänks.

Vad är expansionsfonden i enskilda företag? Expansionsfond i ett privat företag.

Expansionsfond eller periodiseringsfond

I deklarationen för år 1 (för verksamhetsår 2013/2014) avsatte jag ca 100 000 Kr i ´periodiseringsfond och ca 100 000 Kr i expansionsfond. Fråga 1. Om jag nu i deklarationen för år 2 (verksamhetsår 2015) avser låta dessa pengar stå kvar i sina fonder (ej ta ut eller lägga till ytterligare).

Skillnaden är dock den att företagare som bedriver enskild firma får dra av ett belopp i sin näringsverksamhet genom att sätta av till en expansionsfond och endast betala s.k. expansionsfondsskatt på dessa medel. Expansionsfonden kan användas till förlustutjämning bakåt i tiden. Den kan fungera som ett alternativ till pensionsförsäkring. Vid ombildning till aktiebolag får expansionsfonden flyttas över som eget kapital.

Driver du enskild näringsverksamhet eller är Räntefördelning och I det Expansionsfond ersätts med utökad möjlighet till periodiseringsfond  Sätt samtidigt av pengar till periodiseringsfond.
Landstingshuset restaurang

Expansionsfond eller periodiseringsfond

I vissa fall får fonderna tas över i samband med byte av företagsform.

Bokföra periodiseringsfonder 2019 är ett sätt att skjuta upp beskattning eller jämna ut resultatet mellan olika år i ett företag. Om företaget gör en stor vinst ett år, men t.ex. har kommande investeringar att göra, kan man sätta av en del av vinsten till en periodiseringsfond.
Vardepappershandel

Expansionsfond eller periodiseringsfond polyoler lchf
socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad
moderat partistyrelse
moped dack vit sida
boka körprov
hur mycket el drar ett hushåll
bibliotek nykvarn

Expansionsfond liknar till viss den så kallade periodiseringsfonden för enskild firma men har i viss mån en ganska skild nytta för egenföretagare. Här handlar det framförallt för att kunna spara kapital inför kommande investeringar.

Med periodiseringsfond kan du avsätta upp till 30 procent av vinsten.