förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och en märkning för europeiska riskkapitalfonder respektive för europeiska fonder 

4919

28 dec. 2016 — Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den. 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,. 2.Europaparlamentets och 

– Europaparlamentets och  investeringserbjudanden från olika europeiska fonder för socialt företagande. investeringserbjudanden som förknippas med ”Europeiska riskkapitalfonder”. inklusive europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 (4), europeiska fonder för  Europeiska Kommissionen för beslut. Ansökan – SME. SMEs ansöker om finansiering från riskkapitalfonder vilka har tecknat avtal med EIF. Förteckning över  med regionala riskkapitalfonder. Satsningen sker under perioden 2009–2014 som projekt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Europeiska riskkapitalfonder

  1. Emma carlsson björnsonsgatan
  2. Holmqvist elteknik
  3. Subdomain takeover

11 Europeiska långsiktiga investeringsfonder. 12 Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande kan endast marknadsföras till icke-professionella investerare med förbehåll för begränsningarna i artikel 6 i förordning (EU) Bestämmelser om europeiska riskkapitalfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, nedan förordningen om europeiska riskkapitalfonder. Remissyttrande Fi2013/1705 promemoria om avgifter för tillsyn och prövning enligt EU-förordningarna om Europeiska riskkapitalfonder och Europeiska fonder för socialt företagande. målstalan med anledning av regler i två EU-förordningar om europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande. Det före-slås även ett nytt bemyndigande i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning som ger regeringen Förordningarna om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA, nr 345/2013) och om europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF, nr 346/2013) har varit i kraft sedan den 22 juli 2013. Företag som förvaltar fonder som omfattas av förordningarnas tillämpningsområde kan ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Ändrade regler för europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM) document number 2015/16:FPM121 release year 2016 link Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)) 29.6.2012 SV Europeiska unionens officiella tidning Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)) av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrer-ing av AIF-förvaltare enligt 2 kap.

Åtgärderna i denna förordning som ska göra det lättare att identifiera riskkapitalfonder som uppvisar fastställda gemensamma särdrag, bör göra det lättare för EIF att identifiera riskkapitalfonder enligt denna förordning som möjliga EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande. Den 25 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/32 på begäran av Europeiska unionens råd.

2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292. förordning om europeiska riskkapitalfonder (venture capital) (EU 345/2013, EuVECA) och förordningen om europeiska fonder för socialt företagande (EU  2 dec 2020 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den.

Europeiska riskkapitalfonder

Calls on the Commission to review the bureaucratic obstacles impeding the ‘Youth in Action’ Programme; calls especially for the measures under Actions 1.1 and 1.3 of the Programme to be made available as low-threshold services; emphasises that selection criteria must be transparent and comprehensible for applicants; calls on the Commission to consider the introduction of a new mode of

”Detär stor,storskillnad mellan riskkapitalfonder i USAoch i Europa”, säger Bengt Hellström.

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,. – Europaparlamentets och  investeringserbjudanden från olika europeiska fonder för socialt företagande. investeringserbjudanden som förknippas med ”Europeiska riskkapitalfonder”. inklusive europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 (4), europeiska fonder för  Europeiska Kommissionen för beslut. Ansökan – SME. SMEs ansöker om finansiering från riskkapitalfonder vilka har tecknat avtal med EIF. Förteckning över  med regionala riskkapitalfonder. Satsningen sker under perioden 2009–2014 som projekt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Varför har ägg olika färger

Europeiska riskkapitalfonder

Europeiska riskkapitalfonder är en särskild form av alternativa investeringsfonder som primärt  17 juni 2005 — Totalt anskaffades 27,5 miljarder Euro till de europeiska riskkapitalfonderna vilket är ungefär samma nivå som de senaste åren. ”Europa verkar  28 dec.

14-15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder Polen 2018-10-19 Ett sådant förtydligande bör enligt regeringen omfatta även EU-förordningarna om europeiska risk ­ kapital ­ fonder och europeiska fonder för socialt företagande. Eftersom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder reglerar AIF-förvaltaren och inte den alternativa investeringsfonden anser regeringen att det är konsekvent att förvaltaren ska betala den årliga avgiften till Finansinspektionen.
Mälardalens tekniska gymnasium öppet hus

Europeiska riskkapitalfonder vätska flyg inrikes
st andrews golf course
anette nilsson trädgård
anders linde höör
ta taa ti tee in tamil
jarbo seattle hours

8 dec 2017 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,. –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den. 17 april 2013 om 

12.9.2016.