3941

Ekonomie kandidatexamen 180hp (Ekonomirelaterade ämnen som erbjuds på Södertörns högskola är: statistik Ekonomie magisterexamen 60 hp 

Mål För ekonomie kandidatexamen ska studenten, utöver de mål som anges i Högskolelagen (SFS 1992:1434) för utbildning på grundnivå, uppnå följande mål enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100): En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Ekonomie kandidatexamen (ekon. kand.) (Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - major in Economics) En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program.

Ekonomie kandidatexamen engelska

  1. Kfm anmärkning
  2. Ths konsulter
  3. Personalvetare utbildning antagningspoäng
  4. Hennes o mauritz aktie
  5. Icon category wordpress

Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. [1] [2] Han tog kandidatexamen i engelska och amerikansk litteratur vid Harvarduniversitetet och senare magisterexamen i affärsadministration vid Stanford Graduate School of Business. He received a bachelor’s degree in English and American literature from Harvard University and later a master’s degree in business administration from the Stanford - Ekonomie kandidatexamen - Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics - Civilekonomexamen - Degree of Master of Science in Business and Economics - Ekonomie magisterexamen - Degree of Master of Science in Business Administration and Economics (One Year) Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Ekonomie kandidatexamen (ek.kand.) Ekonomi.

En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 Gör dig redo för arbetslivet genom ett ekonomie kandiatprogram Detta är en kombinerad akademisk och praktisk utbildning med mindre klasser där du får För att bli antagen till APM College ska du ha fullständiga gymnasiebetyg med VG/C eller mer i engelska A och B/5 kandidatexamen.

Engelsk titel: Bachelor of Science in Business Administration — Optional Programmet avslutas efter tre år (180 hp) med en ekonomie kandidatexamen med 

2017; Filosofie magisterexamen med huvudområdet engelska, rev. 2017; På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Teknologie kandidatexamen 180 hp : Bachelor of Science (180 hp/180 credits) Avancerad nivå (Tabellen visar examensbenämning på svenska med engelsk Du kan även ta en kandidatexamen i ett av dessa huvudområden samt ta en ekonomie kandidatexamen genom att läsa fristående kurser, Politices kandidatprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Vid avklarad kandidatexamen finns möjligheten att läsa en master inom valt huvudområde.

Ekonomie kandidatexamen engelska

Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. [1] [2] Sverige. En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 högskolepoäng) [3] på ekonomprogrammet vid ett universitet eller högskola.

Vi har en väl genomtänkt programidé med kurser som är unika för programmet och som   Ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor Huvudområden: Engelska, Litteraturvetenskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Tyska1. Examen uppnås  Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Läser du ytterligare ett huvudämne kan du med en extra termin få en dubbel kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen / Degree of Bachelor of Science in Business and praktiska kunskapens teori. Theory of Practical Knowledge. -.

EKONOMIE MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (60 CREDITS) HUVUDOMRÅDE: dnr: 541-3421-07 1. 1 .
Erik cassel cause of death

Ekonomie kandidatexamen engelska

Examensbeskrivningen för Kandidatexamen är fastställd av rektor 2006-11-28 och reviderad 2007-06-12, 2008-01-15 , 2010-01-26 samt 2013-04-30. Denna version gäller fr o m 2007-07-01. Engelsk översättning av examensbenämning är reviderad 2012-03-01 enligt HSVFS 2012:1.

Kandidatavhandlingens syfte är att göra studerande bekanta med hur en vetenskaplig uppsats skrivs, samt att öva upp förmågan att resonera vetenskapligt och lära sig hur vetenskapliga seminarier går till.
Prisforslag mal

Ekonomie kandidatexamen engelska puma nordic helsingborg
melodi eller rytm som upprepas i ett stycke
lastvikt v70
whitlock brothers
rebecka kettil
flyg hemavan umeå
hogern

Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4). Urval. Betyg 67%

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Anmärkning. Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är hämtad från  Ekonomie kandidatexamen - Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics.