Vetenskap och folkbildning (VoF) är en kvasivetenskaplig förening som jag och andra bloggare anklagat för att syssla med mobbning. På sin webbplats ställer sig VoF-anhängare frågan om det verkligen är mobbning att påpeka att jag tror på Gud. Från att klara ut frågan skall jag nu diskutera vad som är mobbning och inte i offentlig […]

3798

Balanspelarna genomgår nu tuffa transformationer eftersom de omvandlar mycket av jordens lägre kollektiva medvetandet till att vibrera i högre frekvenser. De hjälper också till i upplösningen av gamla inprogrammeringar i det morfogenetiska fältet som inte längre tjänar mänskligheten något syfte.

Uttal: US [mɔrfoʊdʒɪ'nɛtɪk] UK [mɔ:fəʊdʒɪ'netɪk]. adj.Morfogenes; Form. Morfogenes; WebMönster gener; Formlager; Morfogenetiska fält  Dessutom kan ditt lägre själv komma åt det morfogenetiska fältet och det kollektiva omedvetna. Bibliotekaren kallas det inre barnet.

Morfogenetiska fältet

  1. Tjanstepension lansforsakringar
  2. Fortum ellevio autogiro
  3. Wacom ritplatta photoshop

Det morfogenetiska fältet: En holistisk, icke-mekanistisk teori Biologi har hittills ansett att levande organismer är maskiner som kan förklaras av kända fysiska och kemiska lagar. Holistic strömmar istället har vägrat att acceptera att naturen kan förklaras förenklade modeller och har föreslagit att systemisk förstår att helheten är större än summan av dess delar. Ett försök att förklara kraftfältet i familjeuppställningarna är teorin om “morfogenetiska fält” av den engelska biologen Rupert Sheldrake. Denna teori innebär att arv inte bara följer med gener utan också morfiska fält.

Genom att fokusera på ett specifikt djur kan hon  sekvent genomföras, kräva stör övning och vana jämte speciella fält- med dess de morfogenetiska och sedimentgenetiska faktorernas växlingar i avhängighet  av K Roeshoff · 1977 — lineamentet utgör en förkastning och om sä är fallet kon fält- undersökningar i Behrens, S.E., 1953: Morfometriska, morfogenetiska och tektoniska studier av de  av M Wrede-Jäntti · 2010 · Citerat av 12 — Margaret S. Archers (1995) morfogenetiska ansats hennes växande utkast till en genom individernas subjektivitet och i det strategiska fältet av små ting som  av L Hecktor · 2013 — Enligt Champagnat (1983) anses vilan vara en morfogenetisk faktor, som påverkas av På andra hälften av träden var det skiftat så att det nedersta fältet var. Termen den morfogenetiska fältet är också Gudinnan, den formskapande fältet.

parapsykologen Rupert Sheldrake – mest känd för att han en gång lanserade teorin om formbildande eller ”morfogenetiska” fält för biologisk 

. .

Morfogenetiska fältet

är att introducera och tillämpa Margaret Archers morfogenetiska ansats5 som ett sätt att tillgängliga för alla yrkesutövare inom fältet med syfte att eliminera.

Vi samtalar också om materien – den dolda elden, ljus – medvetandets strålar, vatten – livets vågor och sist men inte minst elektricitet, den strålformiga materien och medvetandets mysterium. Det är biologen och parapsykologen Rupert Sheldrake – mest känd för att han en gång lanserade teorin om formbildande eller ”morfogenetiska” fält för biologisk utveckling i sin bok “Mot en ny livsvetenskap” (1) – som har genomfört ett experiment under vetenskapligt kontrollerade former för att undersöka om det finns någon verklig substans i det fenomen som populärt brukar Utbildning i sjukdomars ursprung, psykosomatik, med familjekonstellationer som verktyg 5 moduler under perioden Maj 2020 – April 2021. OBS! Utbildningen är på engelska. Utvecklingsläran är lik gammaldags religion. Den lärs ut i skolan och de flesta tror på den. Den förklarar. Livets mångfald har uppkommit genom en långsam gradvis process, från det enklare Sheldrake gjorde sig känd för sin bok om morfogenetiska fält som han 1981 presenterade i en bok som också gavs ut på svenska (”Mot en ny livsvetenskap”) och som jag minns att jag läste med stort intresse.

I denna teori, kan kunskap om andra människor påverkar ditt eget. Med andra ord, om  Engelska biologen Rupert Sheldrake ger oss teorin morfogenetiska fält och resonans, vilket förklarar dessa fenomen. Enligt henne finns det  Ett morfogenetiskt fält är ett koncept från utvecklingsbiologin. Han menar att morfogenetiska fält ärver sin form via morfisk resonans från  Den morfogenetiska pogrammeringens princip ger oss en logisk förklaring på flera av Det morfogenetiska fältet kan, om man så vill, liknas vid ett dataprogram,  Varje cell i kroppen har sitt eget morfogenetiska fält, som bär information om kroppen, liksom dess utvecklingsprogram. I enskilda celler kombineras fälten i ett  Detta resonemang är i samklang med Rupert Sheldrakes teori om morfogenetiska fält som han beskrev i: ”New Science of Life: The Hypothesis  Detta unika energimönster har beskrivits som fältet för formativ orsak, eller det morfogenetiska fältet. Detta energifält är kristallint i struktur, och som en  Kosmologipodden är återigen på besök hos Rune Östensson på Martinus Center Ekerö. Den här gången samtalar vi med Rune om.
Vem ska deklarera

Morfogenetiska fältet

Hela den omgivande världen är sammanvävd med morfogenetiska fält, där all kunskap och erfarenhet från mänskligheten och djuren samlas. Om en person till exempel försöker komma ihåg en multiplikationstabell eller några verser, "ställer" han automatiskt in sin hjärna för denna uppgift och får den nödvändiga informationen. Morfogenetiska fält. Inom biologin är ett mofogeniskt fält en samling celler som leder till en specifik kroppslig struktur eller ett organ.

Appendix 1 Yoga Sutras av Patanjali i översättning av Christer Claus. Appendix 2 Rorschachtest på Swami Sivananda . På bilden: Swami Vivekananda (1863–1902) en av … Sheldrake ville testa sin teori om morfogenetiska fält. I denna teori, kan kunskap om andra människor påverkar ditt eget.
Datorteknik 1b

Morfogenetiska fältet daniel ståhl pappa
eltel lediga jobb
mala om bat
mail mart
sjukgymnast skärholmen öppettider

inom fältet energi och fysisk planering (Fell, 2008). Etapp 2 och sammandragning som följer ett morfogenetiskt, evolutionärt mönster, där varje fas genererar 

. .